1

Độ dốc dọc trong hầm đường bộ tối đa là bao nhiêu?

 • A

   

  5%

   

 • B

  4%

   

 • C

  3%

   

 • D

  2%