1

Khoảng cách giữa các hầm ngang thoát hiểm trong hầm đường bộ dành cho người là bao nhiêu?

 • A

   

  200m

   

 • B

  300m

   

 • C

  400m

   

 • D

  500m