1

Khoảng cách lề dừng đỗ khẩn cấp trong hầm đường bộ là bao nhiêu mét khi có hai hầm đơn chạy song song nhau.

 • A

   

  500m

   

 • B

  600m

   

 • C

  700m

   

 • D

  750m