1

Một bước quan trọng trong trong thiết kế đường hầm là xây dựng đường khuôn hầm. Hãy cho biết khuôn hầm là gì?

 • A

  Là ván khuôn của vỏ hầm.

   

 • B

  Là tĩnh không trong hầm.

 • C

  Là đường cong viền kín bề mặt bên trong của vỏ hầm

   

 • D

  Là khổ giới hạn trong đường hầm