1

Khi thiết kế đường cao tốc ở vùng địa hình núi, đồi cao và vùng địa hình khó khăn người ta quy định chọn vận tốc hợp lý để giảm kinh phí xây dựng. Trong các phương án sau chọn phương án nào là hợp lý.

 • A

  Tốc độ thiết kế 100- 120 km/h

 • B

  Tốc độ thiết kế 80- 100 km/h

 • C

  Tốc độ thiết kế 60- 80 km/h

 • D

  Tốc độ thiết kế 50 – 60 km/h