1

Đường kính ống thoát nước trong nhà nối với hệ thống thoát nước bên ngoài không nhỏ hơn:

 • A

  100 mm.

 • B

  150 mm.

 • C

   200 mm.

 • D

   Đường kính ống đứng lớn nhất nối vào ống này.