1

Khi đo vẽ ở khu vực đã xây dựng sử dụng các phương pháp nào để đo vẽ chi tiết?

 • A

  Phương pháp tọa độ cực

   

 • B

  Phương pháp giao hội góc, cạnh

   

 • C

  Phương pháp tọa độ vuông góc

   

 • D

  Cả ba phương pháp a,b,c