1

Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, được chủ trì thiết kế công trình cấp mấy?

 • A

  Cấp II trở xuống.

   

 • B

  Cấp III trở xuống.

   

 • C

  Cấp IV.

   

 • D

  Không được chủ trì thiết kế xây dựng.