1

Kho CFS dùng để

 • A

  Chứa container

 • B

  Kiểm tra container

 • C

  Tháo dỡ và đóng gói hàng vào container

 • D

  Giao nhận hàng container