1

Chiều dài tối đa của đường ống kể từ ống đứng thoát nước hay ống thông tắc đến tâm giếng thăm là:

 • A

  4 m.

 • B

  8 m.

 • C

  12 m.

 • D

  Không quy định.