1

Khi đo vẽ ở khu vực đã xây dựng cần sử dụng bản đồ các loại tỷ lệ nào?

 • A

   1:200

   

 • B

  1:500

   

 • C

  1:1000

   

 • D

  Một trong ba tỷ lệ trên