1

Trong phòng thí nghiệm, phương pháp xác định khối lượng thể tích bằng dao vòng thường được sử dụng cho loại đất nào:

 • A

  Đất cát lẫn sỏi sạn nhỏ

   

 • B

  Đất loại sét dễ cắt gọt bằng dao, dễ lấy vào dao vòng mà không làm

  sứt mẻ mẫu

   

 • C

  Đất loại sét lẫn nhiều hạt nhỏ hơn 5mm, khi cho vào dao vòng dễ vỡ vụn nhưng đất có thể giữ nguyên được ở dạng cục

   

 • D

  Đất than bùn, đất có nhiều tàn tích thực vật