1

Việc bố trí ống hút của trạm bơm cấp nước, số lượng ống hút chung phải ít nhất là 2 ống. Trạm bơm cho phép đặt 1 ống hút có công suất?

 • A

   

  Nhỏ hơn 1 000 m3/ngày

   

 • B

  Nhỏ hơn 3 000 m3/ngày

   

 • C

  Nhỏ hơn 5 000 m3/ngày

 • D

  Nhỏ hơn 10 000 m3/ngày