1

Khi kiểm tra nghiệm thu kích thước hình học của nền đường sau thi công đối với đường cấp IV, V và VI, sai số cho phép của vị trí trục tim tuyến đường là bao nhiêu:

 • A

  Không quá 30 mm

 • B

  Không quá 50 mm

 • C

  Không quá 70 mm

 • D

  Không quá 100 mm