1

Hệ số kiên cố theo Prô-tô-đia- cô- nốp fkp được sử dụng trong

ngành xây dựng đường hầm như thế nào?

 • A

   

  Chỉ sử dụng trong phương pháp mỏ truyền thống.

   

 • B

  Sử dụng để chọn vị trí cửa hầm và khoảng cách giữa hai hầm đơn

  song song.

   

 • C

  Chỉ sử dụng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN4527-88.

   

 • D

  Khi phương pháp NATM trở thành phổ biến không nên quan tâm đến khái niệm này nữa.