1

Khi thiết kế cầu nhỏ, cống phải căn cứ vào lưu lượng được tính toán với tần suất quy định tùy vào cấp đường. Với đường cấp III đến VI tần suất tính toán là bao nhiêu?

 • A

  Tần suất 1%

 • B

  Tần suất 2%

 • C

  Tần suất 4%

 • D

  Tần suất 5%