1

Khi thiết kế công trình thủy lợi phải tính toán theo tổ hợp tải trọng

nào?

 • A

   

  Cơ bản, kiểm tra theo tổ hợp tải trọng đặc biệt

   

 • B

  Đặc biệt

   

 • C

  Kiểm tra

   

 • D

  Biến đổi khí hậu