1

Trong tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054 – 2005 quy định: H là chiều cao tĩnh không, tính từ điểm cao nhất của phần xe chạy (chưa xét đến chiều cao dự trữ nâng cao mặt đường khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp); h chiều cao tĩnh không ở mép ngoài lề đường. Khi thiết kế đường cấp IV và thấp hơn chọn các giá trị nào trong các phương án sau:

 • A

   

  H = 5,0, h = 4,5 m

   

 • B

  H = 4,75, h = 4,0 m

   

 • C

   

  H = 4,5 , h = 4,0 m

   

 • D

  H = 4,25, h = 4,0 m