1

Độ dốc ngang của mặt đường trên các đoạn thẳng được quy định để đảm bảo thoát nước mưa, phụ thuộc vào loại mặt đường. Với mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa chọn độ dốc ngang bao nhiêu là đúng?

 • A

   

  Độ dốc ngang 1,5 – 2,0 %

   

 • B

  Độ dốc ngang 1,5 – 3,0 %

   

 • C

  Độ dốc ngang 2,0 – 3,0 %

   

 • D

  Độ dốc ngang 3,0 – 4,0 %