1

Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu nào dưới đây?

 • A

  Phù hợp với quy hoạch

 • B

  Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp

 • C

  Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng và bảo vệ môi trường

 • D

  Cả 3 phương án trên