1

Trong tiêu chuẩn thiết kế đường quy định độ đốc dọc lớn nhất tùy thuộc vào cấp hạng đường và điều kiện địa hình. Trường hợp đường cấp III, miền núi thì độ dốc dọc lớn nhất là bao nhiêu?

 • A

   

  Độ dốc dọc lớn nhất 4%

   

 • B

  Độ dốc dọc lớn nhất 5%

   

 • C

  Độ dốc dọc lớn nhất 6%

   

 • D

  Độ dốc dọc lớn nhất 7%