1

Bề rộng mặt nền đường sắt được nới rộng trong trường hợp nào?

 • A

  Trong phạm vi đường cong

 • B

  Phạm vi trên cầu, trong hầm

 • C

   Trong ga

 • D

  Tất cả các đáp án trên