1

Khi đo vẽ ở khu vực chưa xây dựng cần sử dụng bản đồ các loại tỷ lệ nào?

 • A

  1:500 và 1:1000

 • B

  1:2000

 • C

  1:5000

 • D

  Một trong các tỷ lệ trên