1

Độ ẩm giới hạn dẻo được xác định bằng phương pháp nào:

 • A

  Phương pháp Casagrande, sau đó mang đất đi xác định độ ẩm

   

 • B

  Xác định bằng quả dọi thăng bằng, sau đó mang đất đi xác định độ ẩm

   

 • C

  Lăn đất thành que đường kính 3mm và bề mặt bắt đầu bị rạn nứt và

  đưa đi xác định độ ẩm

   

 • D

  Theo phương pháp quả dọi thăng bằng và Casagrade, sau đó mang đi xác định độ ẩm