1

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm những tài liệu cơ

bản nào?

 • A

  Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

   

 • B

  Bản sao một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất

   

 • C

  Một số bản vẽ thiết kế xây dựng

   

 • D

  Gồm các tài liệu nêu tại a, b và c