1

Sức kháng của bu lông cường độ cao trong liên kết thép được xét như thế nào?

 • A

   

  Tính theo sức kháng cắt

   

 • B

  Tính theo sức kháng trượt do ma sát

   

 • C

  Tính theo sức kháng kéo

   

 • D

  Tính theo sức kháng ép mặt.