1

Hãy cho biết đặc điểm của tải trọng để tính mỏi trong cầu thép?

 • A

   

  Hoạt tải lấy bằng 0,75 hoạt tải tiêu chuẩn.

   

 • B

  Cự li giữa hai trục bánh sau của xe tải thiết kế lấy bằng 9000mm.

   

 • C

  Khi tính mỏi cho bản bụng hoạt tải lấy bằng 1,5 hoạt tải tiêu chuẩn.

   

 • D

  Chỉ xét hoạt tải LL (1+IM) với hệ số tải trọng 0,75 và cự li trục bánh nặng 9,0m đồng thời có xét lưu lượng xe tải/ngày.