1

Việc thử tải xe đúc hẫng cầu BTCT DUL được thực hiện khi nào:

 • A

  Phương án 1: ngay sau khi chế tạo xong xe đúc tại nhà máy chế tạo

 • B

  Phương án 2: sau khi lắp ráp hoàn chỉnh xe đúc tại vị trí trên đốt K0 chưa bao gồm phần ván khuôn

 • C

  Phương án 3: sau khi lắp ráp hoàn chỉnh xe đúc tại vị trí trên đốt K0 bao gồm cả phần ván khuôn

 • D

  Phương án 4: cả thử tải trong Nhà máy (Phương án 1) và phương

  án 3