1

Đối với tường ngoài và mái của công trình buộc phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, nếu không áp dụng các quy định chi tiết về R0 và SHGC thì giá trị OTTV của tường và mái tối đa là bao nhiêu?

 • A

  OTTVT / OTTVT: 30/25 W/m2;

 • B

  OTTVT / OTTVT: 60/25 W/m2;

 • C

   OTTVT / OTTVT: 50/30 W/m2;

 • D

  OTTVT / OTTVT: 70/20 W/m2.