1

Trong điều kiện thông thường, độ dốc tối đa của đường chính

tuyến đường sắt đô thị loại MRT là giá trị nào?

 • A

   

   25‰ 

 • B

  30‰ 

 • C

  35‰ 

 • D

  45‰