1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình nào dưới đây:?

 • A

  Nhà công nghiệp, Rạp hát, Câu lạc bộ, Thương mại, dịch vụ

 • B

  Nhà thi đấu thể thao, Bệnh viện, Trường học, văn phòng

 • C

  Chung cư, Văn phòng, Trường học, Nhà hát, Nhà thi đấu đa năng

 • D

  Văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư