1

Kho CFS dùng để

 • A

  Chứa container

   

 • B

  Kiểm tra container

   

 • C

  Tháo dỡ và đóng gói hàng vào container

   

 • D

  Giao nhận hàng container