1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công trình xây dựng được phân cấp phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên cơ sở các căn cứ nào?

 • A

  Quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công trình

 • B

  Thời hạn sử dụng, vật liệu

 • C

  Yêu cầu xây dựng công trình

 • D

  Tất cả các căn cứ trên