1

Hãy giải thích bậc dưới của ta luy mái dốc cửa hầm như hình vẽ dưới đây là đắp mà không phải là ta luy đào?

 • A

  Nó đúng là ta luy đào không phải giải thích.

 • B

   Nó là ta luy đào nhưng do trong quá trình thi công chân dốc bị sạt lở nên đắp bù.

 • C

  Vì khi đào bạt tạo gương để đào hang mặt gương quá dốc nên phải đắp.

 • D

  Do vỏ hầm nhô ra phía trước quá lớn đắp để bảo vệ