1

Áp lực tự do cần thiết ở các thiết bị sản xuất là bao nhiêu?

 • A

   1 m;

 • B

  3 m;

 • C

  4 m;

 • D

  Tùy thuộc vào đặc trưng công nghệ của thiết bị đó.