1

Lưu lượng, mực nước thấp nhất nào được dùng để tính toán ổn định kết cấu công trình, nền móng đầu mối hồ chứa?

 • A

   

  Mực nước chết, mực nước tháo cạn thấp nhất để sửa chữa, nạo vét v.v…

   

 • B

  Mực nước trung bình ngày thấp nhất

   

 • C

  Mực nước tháo cạn thấp nhất để sửa chữa, nạo vét v.v…

   

 • D

  Mực nước thấp nhất quy định trong khai thác