1

Tốc độ gió trong tính toán tải trọng neo tầu được lấy

 • A

  Bằng tốc độ gió lớn nhất trong nhiều năm

   

 • B

  Bằng tốc độ gió trung bình trong nhiều năm

   

 • C

  Bằng khoảng 20-22m/s.

   

 • D

  Bằng tốc độ gió tương ứng với tần suất xuất hiện 5%.