1

Theo QCVN 01:2019/BXD, Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường phải đảm bảo nguyên tắc nào sau đây ?

 • A

  Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ

 • B

  Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố

 • C

  Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và hoạt động của phương tiện chữa cháy

 • D

  Phải đảm bảo tất cả các nguyên tắc ở trên