1

Đối với nhà ở, phải bố trí thông gió hút thải cục bộ cho khu vực
nào ?

 • A

  Phòngtắm;

 • B

  Phòng đặt thiết bị giặtlà;

 • C

  Phòng bếp; phòng vệsinh;

 • D

  Tất cả các trường hợptrên.