1

Bằng cách nào người ta kiểm soát được thời điểm đưa kết cấu vỏ hầm vào tham gia chịu lực?

 • A

  Căn cứ vào đường cong Fenner-Pacher.

   

 • B

  Căn cứ vào tuổi của bê tông cho phép thời điểm dỡ ván khuôn.

   

 • C

  Căn cứ vào độ hội tụ của vách hang thông qua kết quả quan trắc liên tục chuyển vị của vách hang.

   

 • D

  Căn cứ vào kinh nghiệm thi công của hàng loạt các công trình