1

Tại sao vỏ hầm của đường hầm thi công theo phương pháp công

nghệ NATM thường có chiều dày không đổi?

 • A

  Nội lực trên các mặt cắt dọc theo chu vi vỏ hầm như nhau.

   

 • B

  Vì mục đích để cho đường tim của kết cấu vỏ hầm luôn cùng dạng với đường cong khuôn hầm.

   

 • C

  Vì chiều dày vỏ hầm được chọn là nhỏ nhất theo cấu tạo.

   

 • D

  Để dễ kiểm soát trong quá trình thi công