1

Cao của khổ giới hạn trong hầm đường sắt khổ đường tiêu chuẩn 1435mm đầu máy Diezel là bao nhiêu?

 • A

  5000mm

   

 • B

  5500mm

   

 • C

  6500mm

   

 • D

  6550mm