1

Hãy cho biết cửa hầm có tường chắn được áp dụng trong những trường hợp nào?

 • A

  Hầm đường sắt.

 • B

   Khẩu độ nền đào phía trước cửa hầm hẹp.

 • C

  Khả năng sụt trượt của các ta luy nền đào cửa hầm lớn

 • D

  Đường hầm thi công theo phương pháp mỏ truyền thống