1

Ứng suất kéo khống chế tại các mối nối giữa các đốt đúc trong giai đoạn thi công đúc hẫng là giá trị nào sau đây?

 • A

  Không cho xuất hiện ứng suất kéo.

 • B

  0,63

 • C

   0,5

 • D

  0,25