1

Sử dụng van giảm áp nhằm mục đích gì?

 • A

  Đảm bảo áp lực trong đường ống không vượt quá mức cho phép.

 • B

  Đảm bảo áp lực tại các dụng cụ vệ sinh không vượt quá mức cho phép.

 • C

  Cân bằng lưu lượng tiêu thụ thực tế cho các dụng cụ dùng nước.

 • D

  Gồm cả 3 đáp án a, b, c.