1

Tính toán thiết kế cụm công trình đầu mối các loại dựa vào các loại tần suất nào?

 • A

   

  Tần suất thiết kế

   

 • B

  Tần suất lũ cực hạn

   

 • C

  Tần suất kiểm tra, Tần suất thiết kế

   

 • D

  Tần suất mưa cực đại