1

Chiều cao khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc quy định đối với đường sắt đã vào cấp kỹ thuật và điện khí hóa tương ứng là bao nhiêu đối với đường khổ 1000 mm và đường khổ 1435 mm?

 • A

  5,0 m và 6,0 m

   

 • B

  5,3 m và 6,0 m

   

 • C

  5,3 m và 6,55 m

   

 • D

  5,5 m và 6,55 m