1

Độ bằng phẳng mặt đường được đánh giá qua chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI (m/km). Với đường vận tốc thiết kế Vtk = 100 -120 km/h, cải tạo, nâng cấp thì IRI yêu cầu phải là phương án nào trong số phương án sau?

 • A

  Chỉ số IRI yêu cầu ≤ 2,5

   

 • B

  Chỉ số IRI yêu cầu ≤ 2,8

   

 • C

  Chỉ số IRI yêu cầu ≤ 3,0

   

 • D

  Chỉ số IRI yêu cầu ≤ 5,0