1

Khi thiết kế mặt đường cho đường trục chính đô thị thì dùng tải trọng nào để tính toán trong các phương án sau?

 • A

  Tải trọng trục 12.000 daN

   

 • B

  Tải trọng trục 10.000 daN

   

 • C

  Tải trọng trục 9.500 daN

   

 • D

  Tải trọng trục 8.000 daN