1

Khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc trên đường cong được nới rộng như thế nào so với khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc trên đường thẳng?

 • A

  Nới rộng về phía bụng đường cong

 • B

  Nới rộng về phía lưng đường cong

 • C

  Nới rộng về cả phía bụng và phía lưng đường cong

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều đúng